Blog Image

Recovery og empowerment

Tanker og meninger om at få psykisk modstandskraft

Hvad skal der til for at komme sig efter en psykisk lidelse og hvordan får man magten i eget liv!

En luns kød til Løverne -når der forventes en lidelses historie

BID Brugerlærer Posted on Wed, January 28, 2009 16:39:30

Som foredragsholder med egne erfaringer med psykisk sygdom, har jeg nogen overvejelser om den personlige “lidelses histories” nødvendighed og betydning når man holder oplæg.

Efterhånden er der meget andet jeg har på hjerte: Samfund, stigma, menneskesyn osv. Jeg anvender mine egne erfaringer med mig selv og mennesker jeg har mødt til at give eksempler på konkrete situationer.

Jeg har opdaget at det er vigtigere for mig at nå pointerne, end at forklare og udbrede mig om mit personlige rædselskabinet i detaljer, undtagen hvis jeg synes noget er reellevant for det jeg prøver på at formidle.

Det kan give det indtryk at jeg kun har oplevet det jeg fortæller om, når jeg ikke opremser alle de faktorer og forhindringer der har været og min familie baggund. Det kan gøre at den tanke kan snige sig ind, har hun været rigtig syg, her hun lidt nok???

Normalt synes folk det er ret underholdende når familie skeletterne rasler, lidt ligesom ugeblades “Dagens glade krøbling” eller udsendelser om forsvundne familie medlemmer og andet guf, det taler til følelserne og man får noget med hjem, en bid af det lidt mere voldsomme liv.

Jeg plejer at smide en luns kød til Løverne, for at give et lille indblik i min fortid, men på det sidste er jeg begyndt at glemme det, i min iver for at tale om andet, jeg bryder mig heller ikke om, at skulle putte min livshistorie ind i et foredrag på en time, min. 2 timer så er der tid til at komme rundt om emnerne på en ordentlig måde, det er jo mit liv jeg taler om, med rigtige følelser.

Lidelserne er ens streetcredibillity, så ved folk man har været der!!! På den anden side, er det det jeg vil – hvis jeg fornemmer at det er det jeg gør den dag, er det fint. Jeg ved hvad jeg har været igennem, så behøver jeg den accept af at jeg har været i gennem nok lort, til at have noget at sige og byde på?

Man viser sit stigma og siger: Se jeg har lidt, kan du forstå mig nu? Der er en dag hvor man ikke længere behøver at definere sig selv udfra fortiden, men kan tale i nuet -med erfaring!At anvende sine erfaringer positivt

BID Brugerlærer Posted on Sat, January 10, 2009 17:19:57

Efter jeg er blevet uddannet som BID brugerlærer (foredragsholdere med egne erfaringer med en psykisk sygdom) har jeg nogen gange oplevet, at udenforstående mente at jeg nok burde finde en anden beskæftigelse, for at slippe for at skulle forholde mig til psykisk sygdom, fordi det måske fastholdt mig i rollen.

Selv ser jeg det jeg gør, som mere bredt end bare at holde foredrag psykisk sygdom, noget der er forbundet med sociologiske og samfunds mæsige forhold, værdier, filosofi -slet og ret mennesker og livet, emner der altid har interesseret mig.

Recovery burde ikke kun have interesse i forhold til svære psykiske lidelser fordi det er almen menneskelige overlevelsstrategier, som recovery tanken trækker frem. Recovery er hard core selvudvikling af bitter nødvendighed, ikke luftige bliv lykkelig nu råd. Netop derfor har den et stærkt fundament, fordi den bygger på mange menneskers erfaringer, ikke hvordan det bør gøres, men hvordan det kan gøres! Nettop det individuelle og anarkistiske blandet med overlevelses mekanismer er væsentligt, ingen løftede pegefingre der!!!

Vores samfund er blevet stærkt individualiseret, det er både god og skidt, godt fordi vi er blevet frisat fra fastlåste normer, knapt så godt fordi vi kommer til at mangle forankring. Og ikke mindst fordi det hele er op til os selv, som enkelt individ. Det kan være svært i de tilfælde hvor man mister fodfæste, i forhold til det gode liv -at man enten føler eller rent faktisk ikke fungere optimalt. Individualismen er også grobund for at isolere grupper i samfundet, men også sig selv. Noget der i begge tilfælde kan skabe psykiske og sociale problemer.

For at komme tilbage til udgangspunktet, som bid brugerlærer holder jeg foredrag om hvad det er at være menneske -der kan så være forskellige vinkler, alt efter målgruppe og anledning, alligevel er mit budskab det alment menneskelig, nettop for at prikke til fordomme og vanetænkning.

Det er positivt at fortælle om håb, ressourser, vilje. Og nye erfaringer og viden gør at der hele tiden kommer nye facetter til arbejdet. Jeg føler mig ret priviligeret fordi jeg i dag kan arbejde med det, jeg brænder for og ikke mindst -at det er noget der kan bruges af andre.