Blog Image

Recovery og empowerment

Tanker og meninger om at få psykisk modstandskraft

Hvad skal der til for at komme sig efter en psykisk lidelse og hvordan får man magten i eget liv!

Skolen som sorterings mekanisme – når børns værdifulde resurserne går til spilde

Stigma og selvstigmatisering Posted on Sun, February 08, 2009 11:33:47

Man kan ikke sige at skolesystemet i almindelighed har ændret sig væsentligt i de sidste 30 år, der har længe været progressive og nytænkende skoler og så har der været forskellige variationer af det mere mainstream skolesystem.

I de år er mange børn blevet tabt allerede tidligt i deres møde med skolen, man skal ikke være meget anderledes i sin læring før der kan opstå problemer, der kan få konsekvenser for resten af livet. Det er meget varierende hvor gode skoler er til at give ordblinde den rette hjælp, man har længe haft stor viden på området, desværre er der børn/voksne der aldrig har fået glæde af den. Børn med indlæringsvanskeligheder eller meget intelligente børn har stadig risiko for at ikke passe ind i skolesystemet, så selvværdet og ressourcer aldrig bliver anerkendt og udviklet. Det danske skoldesystem er skabt for det ”gennemsnitlige barn” Er et barn uden for det område kan det gå grueligt galt.

At uddanne børn er et stort ansvar, hver gang et barn ikke får den optimale uddannelse efter dets egne evner, har samfundet mistet en mulighed. Vi kan som samfund importere veluddannet arbejdskraft, når vi ikke selv har den tilgængelig, spørgsmålet er bare om det ikke var mindre kynisk og en bedre ide at udnytte det potientale der er i forvejen, hvorfor glemme og overse mennesker der kunne deltage værdifuldt i det danske samfund?

Mangelfuld uddannelse, dårlige erfaringer med skolesystemet, giver mennesker, en følelse af at der ikke er plads til dem og en manglende tillid til sig selv og samfundet, at blive kasseret. Det værste er at de fleste kunne have haft andre muligheder, hvis der havde været mere rettidig omhu i forbindelse med skolens indsats.

Børn lære på mange forskellige måder, derfor burde det være naturligt, at lære et skole pensum på forskellige lærings måder. Det skulle også være muligt at skabe platforme inden for skolen, for børn med specielle interesser evner, teknisk, kreativt osv. Børn der får lov til at vise hvad de kan, ud fra interesser og evner vil blive bedre til andre fag og styrke dem socialt. At være den der ikke kan det de andre kan, eller kunne mere uden mulighed for at udvikle det i skole regi kan være meget pinefuldt for et barn. Ikke at blive set og ikke blive set for det gode kun der ”forkerte”, skolen skal aldrig opdyrke ”forkerte børn” desværre sker det alt for ofte.

50 procent af ordblinde risikere depressioner og følelsen af forkerthed gennem barndommen giver psykiske og sociale problemer både for de højt intelligente og dem med indlærings vanskeligheder.

Jeg tror ikke det behøver at være sådan og nogen skoler gør en stor indsats på området, jeg synes bare at det skulle være for alle børn ikke kun de heldige og privilegerede. Det danske samfund for brug for ALLE børn i fremtiden skulle det ikke være en grund til at tage et alvorligt kig på at nytænke og forbedre skolesystemet NU?Stigma og selvstigmatisering i forhold til psykiske problemer

Stigma og selvstigmatisering Posted on Sat, January 10, 2009 10:54:42

Jeg har skrevet om stigmatisering i flere af mine indlæg, jeg mener at stigma er et væsentlig ellement i forbindelse med psykiske lidelser, en kedelig bonusordning det er svært at undgå at blive ramt af, hvis man får vrøvl med psyken.

Hvad er så stigma? Stigma er i forbindelse med det omgivende samfunds indstilling og fordomme til mennesker – dem der synes at falde udenfor normen.

Selvstigma er de egne forestillinger om hvad man er for en når man har/har haft en psykisk sygdom og hvad andre må tænke om en samt negative tanker om en selv og egne muligheder for at kunne daltage ligeværdigt i samfundet.

Der er ingen tvivl om at fordomme og vane tænkning omkring psykiske sygdomme ekstistere i det Danske samfund og at det er et skridt frem og to tilbage når det gælder viden og lysten til at rumme menneskers forskelligheder. Der er ikke udsigt til at det vil ændre sig pludseligt, så derfor er det nødvendigt at vis man har en psykisk lidelse, selv arbejder med sin holdning til hvad det reelt betyder at have psykiske problemer. Det man opdager når man begynder at være mere åben og mere bevidst, er at langt de fleste har forståelse og rummelighed nok til at forstå og acceptere ens baggrund, det er også med til at langtsomt gører det lettere at bare være sig selv i de fleste situationer, uden af ens “mangler” lurer i baghovedet.

Selvstigmatisering er udmattende og dræbende i længden og ofte sværere at blive af med end de oprindelige psykiske symptomer. Derfor kan man opleve mennesker der på mange måder er raske, men stadig er tynget af stigma der holder dem tilbage. Selvstigma os selvværd hænger i høj grad sammen og når selvværdet øges vil stigmatiseringen vige, det samme gælder når man opdager ens personlige ressourser og ikke mindst ens erfaring.

Har man været i gennem en psykisk lidelse og er kommet et godt stykke af vejen mod at komme sig, har man nogen meget væsentlige og værdifulde erfaringer, ikke bare personligt, men også for resten af samfundet, for det er endnu et bevis for hvad der er muligt og noget der giver håb, for mange fordomme bygger på frygt, en frygt der har baggrund i at man selv ar bange for at det kunne ramme en selv og der derfor er brug for at skabe afstand: “Det ville aldrig ske for mig”, “psykisk syge er svage mennesker” osv.

Når det er lykkedes at nedbryde fordomme i samfund er det altid kommet fra den gruppe der led under fordommene, ikke i først omgang fra politikerene og samfundet. Det kommer fra den enkelte der sammen med andre påvirker samfundet og ikke mindst hinanden til at nedbryde stigma og selvstigmatisering. Det tager tid og er et fortsat arbejde, der er ekstremt vigtigt for at psykisk syges situation, kan se anderledes og lysere ud i fremtiden.