Blog Image

Recovery og empowerment

Tanker og meninger om at få psykisk modstandskraft

Hvad skal der til for at komme sig efter en psykisk lidelse og hvordan får man magten i eget liv!

Når de nedarvede tanker og værdier trænger til et eftersyn

Selvudvikling Posted on Sat, January 31, 2009 11:46:29

De fleste kender nok det at man har fået et tanke gods med fra sin familie, værdisættet, løsnings modeller og livssyn.

Nogen gør oprør i teenager alderen, for senere at mere eller mindre optage værdierne og tankerne, andre overtager dem næsten ubeskåret og videreføre familiens livssyn.

Vi kan gøre det mere eller mindre ureflekteret og ubevidst, hvis familiens nedarvede ”livsvisdom” er funktions dygtigt i samfundet, og for en selv, kan det fungere fint, er der problemer i det, i forhold til en personligt, eller i den måde samfundet, har nået at ændre sig kan det blive mere vanskeligt.

Man kan opleve at de nedarvede tanker, binder en gang på gang, at man har tanker om, at sådan skal det være, for at være korrekt og at jeg skal opfylde disse mål for tilværelsen ellers duer jeg ikke.

Man kunne ønske at flere forældre sagde: ”Du må finde DIN vej, jeg er nået her til, lær så meget du kan og find nye veje – min kærlighed og anerkendelse af dig som menneske afhænger ikke af om du følger mine livs vurderinger”

Der er mennesker der kæmper hele livet med de nedarvede tanker, uden for alvor at sætte sig fri og finde sine egne behov, mål og værdier, fordi det kan føles som om man lukke kaos ind og måske mister sin families kærlighed. Bruddet med familiens forretillinger behøver/bør ikke at ende i en total afstandstagen, i en evig opslidende kamp af modsat rettede ider for som regel er der også tanker/værdier der er værd at tage med sig.

Jeg har selv været i den situation at være låst af min familie tankesæt i mange år, det var først da jeg forstod at jeg måtte finde mine egne livs strategier, for at overleve, at jeg fik råderum til vækst og et eget liv.

Det var også først da jeg lærte at sige fra og holde på mine måder at gøre tingene på, at jeg oplevede respekt og personlig anerkendelse som et kompetent menneske i forhold til familien . Jeg synes at min families grundværdier er værdifulde, men deres livsstrategier har jeg forkastet og fundet mine egne.Kemisk glæde også til de raske?

Selvudvikling Posted on Mon, January 19, 2009 15:50:31

Efter suksessen med lykkepillerne, er medicinalindustrien i gang med at skabe en “glæde pille” til de raske, der ønsker et løft i verdagen, en af opgaverne er at finde frem til en pille med færre bivirkninger end lykkepillerne.

En type pille der giver mindre stress og uro og på den måde gør den der anvender pillen, en anelse skarpere i forhold til job og det sociale. Det lyder som en nem og hurtig løsning, alligevel vil blive svært at undgå bivirkninger og at ved at fremhæve nogle egenskaber kemisk vil hæmme nogen andre. Det kunne ligne drømmen om en ny personlighed, at blive af med alle de triste og dårlige egenskaber, man synes står i vejen for det gode liv. Om vi ønsker mental eller fysisk transformation udspringer fra det samme ønske om hurtig forandring eller mulighed for at stille uret tilbage til bedre tider. For begge dele skal lykkes, er vejen nok lidt mere personligt krævende.

Men hvor glade skal vi så være? – Hvornår blev det et krav, i forhold til at være god nok? Jo sartere vi bliver med hensyn til mod gang i livet og hurtigt føler den snigende fornemmelse at man er for længe om, at få det godt igen, efter en skilsmisse, dødsfald, sygdom, fyring, gør os usikre og sårbare. Før i tiden var vi klar over at ting tager tid og vi ikke bare er oppe og hoppe 14 dage efter. I dag mærkes presset, at vi ikke har tiden til den slags! På den måde sygeligør vi let normale tanker og følelser. Vi kan faktisk ende som vestlige skvat, mennesker andre steder på jorden må tage død og ulykke i stiv arm, forskellen er nok at man selv, venner og naboer kender vilkårene og derfor lettere kan rumme og evt. hjælpe.

Det er få mennesker der oplever at slå øjnene op vær morgen og føle sig lykkelig, alligevel er det vigtigt at gøre hvad man kan for et godt liv. Det er et spørgsmål om at acceptere de mørkere sider af tilværelsen og samtidigt søge mod det lyse. Jeg tror ikke på det sort/hvide, livet har kontraster og mellemtoner – det er ikke nødvendigvis sådan -at hvis man ikke er er lykkelig, er man ulykkelig!Lykke i det ny år

Selvudvikling Posted on Mon, December 22, 2008 18:12:37

Mit fortsæt for det kommende år er at have fokus på lykken. Tidligere har jeg ment at lykken var en alt for flygtig ting til at satse på, alligevel er jeg kommet til den konklution, at det nok er selve evnen til lykke jeg skal dyrke.

Nogen ser sig selv som ulykkes fugle, hvor alt mislykkes gang på gang! – Andres susses er en evig kilde til undren og nogen gange grøn misundelse. Når man selv mangler opskriften, kan det føles uretfærdigt at andre lykkes med det meste. Selv er jeg god til at sætte mig mål og holde fokus, så jeg opnår det jeg vil, bare knapt så god til at glæde mig over det.

Måske lykken er at fuldt ud kunne nyde det opnåede uden bare at haste videre til det næste mål – Det at bare være i nuet. Noget jeg nok ikke har været så god til tidligere! Så jeg har købt mig en ring med runer for lykke, hvis runemagien ikke skulle virke, vil den under alle omstændigheder dagligt huske mig på mit fortsæt.