Blog Image

Recovery og empowerment

Tanker og meninger om at få psykisk modstandskraft

Hvad skal der til for at komme sig efter en psykisk lidelse og hvordan får man magten i eget liv!

Empowerment og hjælpekultur -magt og afmagt

Empowerment Posted on Mon, February 09, 2009 20:47:44

At hjælpe/støtte mennesker med psykisk sygdom og blive hjulpet/støttet som psykisk syg er en svær balance! -det at kunne støtte mennesker i akut krise eller med en vanskelig hverdag, der har et behov for støtte, samtidigt med at de skal lære og finde egne værktøjet til at takle tilværelsen.

Som medarbejder i psykiatrien, væresteder, bosteder, er det er en personlig og faglig udfordring og samtidigt med at et er spørgsmål om ledelsens værdier og arbejdsmetoder.

Det at forstå den enkelte brugers behov og ressourcer uden at køre frem med den samme løsnings model, det kræver mere tid og indlevelse fra medarbejderne og at ledelsen kan se at det er det der skal til.

Kan man hjælpe for meget? –absolut! For brugeren kan det i situationen virke tillokkende, men det hænder, hvis der opstår problemer i situationen, at netop hjælpen i forhold til brugerens egentlige behov måske ikke hænger sammen –på den måde ender det med ikke at være en hjælp, men kan få brugeren til at føle sig afmægtig og uforstået – den følelse kan også deles af medarbejderen! Ret utilfredsstillende for alle.

Eksempel: Hjælp der foregår hen over hovedet på brugeren, hjælp der virker nedvurderende på brugeren, at spørge om hjælp – der bliver overhørt og hvor man ikke tør spørge igen, voksen rolle/barne rolle, at den personlige kemi og måde at løse ting på er for forskellig.

Mennesker har en ide om hvordan de gerne vil opfattes af omverden, uanset hvordan de har det, ønsker de at blive set og hørt som ”rigtige”, at blive mødt positivt og empatisk, at blive forstået. Det er ikke altid let at opnå i situationen, men man kan blive bedre til at spejle andre positivt og på den måde opnå den tillid der gør at det bliver nemmere at nå indtil kernen af situationen.

Hvad kan du gøre, hvad kan jeg gøre. Hvad er planen, kortsigtet/langsigtet. Er det til at overskue? Hvad skal der til for at overskue det? Og ikke mindst, planer kan/bliver ændret, det er en vigtigt erkendelse for både bruger og medarbejder! Når en bruger stiller sig på bagbenene behøver det ikke at betyde et nederlag for medarbejderen eller at der er noget i vejen med brugeren, det er den negative konklusion der gør at tingene ikke bliver løst og frustrationerne vokser, nogen gange kan det påvirke omgivelserne, udover de direkte involverede og den ond cirkel er etableret. Her er kun tabere!

Som medarbejder kan man ubevidst tromle brugere, via automatiske løsnings modeller og ved at blive personligt såret hver gang der opstår misopfattelser og uenighed. En anden situation er, at man med de bedste intentioner som medarbejder kan ende i ”pårørende fælden” man ønsker at hjælpe, men glemmer hvem der egentlig er der skal gøre arbejdet, man kan ikke give folk recovery eller empowerment, hvis de ikke selv arbejder/tager ansvar. På den anden side skal man aldrig undervurdere folks mulighed for recovery uanset livs situation og symptomer.

Det er der medarbejderens personlige udfordring og selvudvikling ligger, arbejder man med mennesker der har brug for udvikling eller er godt i gang med at udvikle sig, må det gerne også afspejles hos medarbejdere og arbejdspladsen. Er omgivelserne statiske og upåvirkelige hvordan kan man så heles og komme videre i livet gennem det miljø?

Det optimale er at skabe steder med gode muligheder for at kunne få det bedre og stå på egne ben, at alle de steder psykisk syge kommer – om det er psykiatrien, socialpsykiatrien, bosteder, væresteder, arbejder aktivt med bruger styring, anvende ressurcepersoner med egne erfaringer med psykisk sygdom, at fortsat søge viden om hvordan man styrker mennesker til livet.Hvem er de stærke?

Empowerment Posted on Sat, January 24, 2009 11:32:19

Jeg har flere gange diskuteret med min veninde om hvem der er “de stærke”, veninden mener at de der er stærke aldrig ville understrege at de er stærke -de er det bare og de der siger der er stærke er dem der har kæmpet med sygdom, modgang.

Mit argument er at ingen ved hvor stærke de er før de blivet testet af livet. Er man født ind i den rigtige familie, passet ind i uddannelses systemet, ikke har afviget for meget fra normen, fået et godt job, familie. Alt detter er ikke uden udfordringer og bekymringer. Alligevel med sunde reaktioner på udfordringer og som en annerkendt del af omgivelser/samfund går det ret godt.

Så er der dem der ikke havde den “rigtige” familie, ikke passede ind i skolen og havde mange ting der fyldte så energien blev bundet i det bare at komme igennem, fremfor at tage del i de muligheder vores samfund faktisk stiller til rådighed.

Igennem et menneske liv kan der blive byttet om på rollerne, vi møder mange udfordringer, sorger, nederlag, alvorlig sygdom, der tvinger os at træde i karakter. Det er der vi for alvor, må bruge vores ressourcer og overlevelses evner: Har vi tillid til at søge hjælp, har vi overskud til at finde håb og løsninger, er vores overlevelses kerne vital i situationen, har man udholdenhed til at komme igennem og kan man bevare troen på at være grundlæggende ligeværdig og ok som menneske, på trods af det der er sket.

Jeg siger, de stærke er dem der er blevet testet på deres styrke! Heldigvis har mennesket en kollosal overlevelses kraft indbygget og når omgivelserne også er med, så er vi gennem millioner af år udstyret med evnen til at finde styrken igen.Empowerment -Valg og handlekraft

Empowerment Posted on Wed, December 31, 2008 15:38:30

Begrebet empowerment stammer helt tilbage fra fra 1800 tallet i forbindelse med socialt arbejde hvor man ville fremme menneskers muligheder for at komme ud af fattigdom og afmagt http://da.wikipedia.org/wiki/Empowerment

Det handler om at styrke den enkelte eller grupper i at kunne finde og udvikle resourser til at forbedre deres livsvilkår. Jeg plejer at sige at recovery (at komme sig efteren pskisk sygdom) ikke kan fuldføres uden empowerment, det er ikke nok at symptomerne er lettet, hvis man stadig er bundet af en følelse af at være magtesløs i forhold til bla. omgivelserne, myndigheder, famillie.

At leve med den tanke at man ikke selv kan ændre sine livsbetingelser er meget stressende og pinefuld, at føle at man er op imod uoverstigelige forhindringer, som man selv er ude af stand til at ændre -eller det vil være for farligt og sætte for meget på spil: man ved hvad man har ikke hvad man får!!! risiko er for dem med overskud og mere held i sprøjten!

Udover usikkerhed, frygt for konsekvenserne af valg og handlinger, er det ikke alle der bare ved hvordan man griber opståede situationer an, feks. søge informationer, henvende sig de rigtige steder for at få hjælp, kunne få overblik/værktøjer til løsninger uden at opgive på halvejen.

Ofte kan det skyldes en tradition i familien/miliø der gør at det er svært at skære i gennem og finde løsninger og tro på at det kan lykkes. En skam over at søge hjælp eller tanken at det ikke ville være korrekt og passende at kaste sig ud i noget nyt -det vil jo alligevel gå galt…….det plejer det jo!

Har man en tillid til egne evner og tillid til andre mennesker og føler sig respekteret som menneske, er det lettere at respektere andre, at kunne finde balancen gennem vanskelige situationer og kunne skifte strategier efter hvordan tingene udvikler sig. Den smidighed mangler man ofte, når man mangler resourser og overskud både personligt og økonomisk, en skrabet økonomi giver færre valgmuligheder og æder energien og selvværdet -en absolut ond spiral.

Empowerment kan starte i det små, eller i en situation hvor der skal handles og hvor det lykkes, konfontationen med den forudgående angst og usikkerhed og det efterfølgende opdage at det lykkedes alligevel, kan være afsæt for at ville mere: for det gik alligevel og jeg kunne klare det. Det at kunne overvinde frygten for frygten er et væsentligt ellement.

At starte en god spiral er absolut muligt, udgangspunktet er individuelt ligesom evner og resourser. Vi har alle -uanset vores egne eventuelle fordomme omkring os selv, flere evner og resourser end vi går og tror!!!