At hjælpe/støtte mennesker med psykisk sygdom og blive hjulpet/støttet som psykisk syg er en svær balance! -det at kunne støtte mennesker i akut krise eller med en vanskelig hverdag, der har et behov for støtte, samtidigt med at de skal lære og finde egne værktøjet til at takle tilværelsen.

Som medarbejder i psykiatrien, væresteder, bosteder, er det er en personlig og faglig udfordring og samtidigt med at et er spørgsmål om ledelsens værdier og arbejdsmetoder.

Det at forstå den enkelte brugers behov og ressourcer uden at køre frem med den samme løsnings model, det kræver mere tid og indlevelse fra medarbejderne og at ledelsen kan se at det er det der skal til.

Kan man hjælpe for meget? –absolut! For brugeren kan det i situationen virke tillokkende, men det hænder, hvis der opstår problemer i situationen, at netop hjælpen i forhold til brugerens egentlige behov måske ikke hænger sammen –på den måde ender det med ikke at være en hjælp, men kan få brugeren til at føle sig afmægtig og uforstået – den følelse kan også deles af medarbejderen! Ret utilfredsstillende for alle.

Eksempel: Hjælp der foregår hen over hovedet på brugeren, hjælp der virker nedvurderende på brugeren, at spørge om hjælp – der bliver overhørt og hvor man ikke tør spørge igen, voksen rolle/barne rolle, at den personlige kemi og måde at løse ting på er for forskellig.

Mennesker har en ide om hvordan de gerne vil opfattes af omverden, uanset hvordan de har det, ønsker de at blive set og hørt som ”rigtige”, at blive mødt positivt og empatisk, at blive forstået. Det er ikke altid let at opnå i situationen, men man kan blive bedre til at spejle andre positivt og på den måde opnå den tillid der gør at det bliver nemmere at nå indtil kernen af situationen.

Hvad kan du gøre, hvad kan jeg gøre. Hvad er planen, kortsigtet/langsigtet. Er det til at overskue? Hvad skal der til for at overskue det? Og ikke mindst, planer kan/bliver ændret, det er en vigtigt erkendelse for både bruger og medarbejder! Når en bruger stiller sig på bagbenene behøver det ikke at betyde et nederlag for medarbejderen eller at der er noget i vejen med brugeren, det er den negative konklusion der gør at tingene ikke bliver løst og frustrationerne vokser, nogen gange kan det påvirke omgivelserne, udover de direkte involverede og den ond cirkel er etableret. Her er kun tabere!

Som medarbejder kan man ubevidst tromle brugere, via automatiske løsnings modeller og ved at blive personligt såret hver gang der opstår misopfattelser og uenighed. En anden situation er, at man med de bedste intentioner som medarbejder kan ende i ”pårørende fælden” man ønsker at hjælpe, men glemmer hvem der egentlig er der skal gøre arbejdet, man kan ikke give folk recovery eller empowerment, hvis de ikke selv arbejder/tager ansvar. På den anden side skal man aldrig undervurdere folks mulighed for recovery uanset livs situation og symptomer.

Det er der medarbejderens personlige udfordring og selvudvikling ligger, arbejder man med mennesker der har brug for udvikling eller er godt i gang med at udvikle sig, må det gerne også afspejles hos medarbejdere og arbejdspladsen. Er omgivelserne statiske og upåvirkelige hvordan kan man så heles og komme videre i livet gennem det miljø?

Det optimale er at skabe steder med gode muligheder for at kunne få det bedre og stå på egne ben, at alle de steder psykisk syge kommer – om det er psykiatrien, socialpsykiatrien, bosteder, væresteder, arbejder aktivt med bruger styring, anvende ressurcepersoner med egne erfaringer med psykisk sygdom, at fortsat søge viden om hvordan man styrker mennesker til livet.