Man kan ikke sige at skolesystemet i almindelighed har ændret sig væsentligt i de sidste 30 år, der har længe været progressive og nytænkende skoler og så har der været forskellige variationer af det mere mainstream skolesystem.

I de år er mange børn blevet tabt allerede tidligt i deres møde med skolen, man skal ikke være meget anderledes i sin læring før der kan opstå problemer, der kan få konsekvenser for resten af livet. Det er meget varierende hvor gode skoler er til at give ordblinde den rette hjælp, man har længe haft stor viden på området, desværre er der børn/voksne der aldrig har fået glæde af den. Børn med indlæringsvanskeligheder eller meget intelligente børn har stadig risiko for at ikke passe ind i skolesystemet, så selvværdet og ressourcer aldrig bliver anerkendt og udviklet. Det danske skoldesystem er skabt for det ”gennemsnitlige barn” Er et barn uden for det område kan det gå grueligt galt.

At uddanne børn er et stort ansvar, hver gang et barn ikke får den optimale uddannelse efter dets egne evner, har samfundet mistet en mulighed. Vi kan som samfund importere veluddannet arbejdskraft, når vi ikke selv har den tilgængelig, spørgsmålet er bare om det ikke var mindre kynisk og en bedre ide at udnytte det potientale der er i forvejen, hvorfor glemme og overse mennesker der kunne deltage værdifuldt i det danske samfund?

Mangelfuld uddannelse, dårlige erfaringer med skolesystemet, giver mennesker, en følelse af at der ikke er plads til dem og en manglende tillid til sig selv og samfundet, at blive kasseret. Det værste er at de fleste kunne have haft andre muligheder, hvis der havde været mere rettidig omhu i forbindelse med skolens indsats.

Børn lære på mange forskellige måder, derfor burde det være naturligt, at lære et skole pensum på forskellige lærings måder. Det skulle også være muligt at skabe platforme inden for skolen, for børn med specielle interesser evner, teknisk, kreativt osv. Børn der får lov til at vise hvad de kan, ud fra interesser og evner vil blive bedre til andre fag og styrke dem socialt. At være den der ikke kan det de andre kan, eller kunne mere uden mulighed for at udvikle det i skole regi kan være meget pinefuldt for et barn. Ikke at blive set og ikke blive set for det gode kun der ”forkerte”, skolen skal aldrig opdyrke ”forkerte børn” desværre sker det alt for ofte.

50 procent af ordblinde risikere depressioner og følelsen af forkerthed gennem barndommen giver psykiske og sociale problemer både for de højt intelligente og dem med indlærings vanskeligheder.

Jeg tror ikke det behøver at være sådan og nogen skoler gør en stor indsats på området, jeg synes bare at det skulle være for alle børn ikke kun de heldige og privilegerede. Det danske samfund for brug for ALLE børn i fremtiden skulle det ikke være en grund til at tage et alvorligt kig på at nytænke og forbedre skolesystemet NU?