Med udsigt til stigende arbejdsløshed, kan man godt frygte at det sociale ansvar og det rummelige arbejdsmarked, bliver lagt i mølposen til bedre tider.

Da arbejdsløsheden for år tilbage var høj, fik mange arbejdsløse førtidspensioner, for at komme ud af arbejdsløshedssystemet. Sagsbehandlere og kommuner så en fordel i at udgifterne og statistikken blev flyttet til en anden kasse. Efter nogen år med stigende efterspørgsel på arbejdskraft kom der gang i tankerne om at få førtidspensionisterne mobiliseret, til helt eller delvis komme tilbage på arbejdsmarkedet –nu var der pludseligt brug for dem!

Mange fik en mulighed for at komme tilbage til arbejdslivet, i form at bla. Flexjob. Og man satte projekter og kurser i gang på at få mennesker tilbage til arbejdsmarkedet og man har arbejdet på at finde ud af hvad det er for faktorer der gør at man kan komme ud i arbejdslivet og blive hængende. Flere virksomheder har gjort en stor indsats på det område og har gode og værdifulde erfaringer på området, det samme har mange af dem der har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Desværre kan man frygte at stat, kommuner, arbejdsgivere vil være mindre optagede af de emner nu hvor økonomien ikke længere blomster.

Som bistandsmodtager eller førtidspensionist vil man altid være underlagt samfundet konjunkturer og politiske dagsorden, desværre ikke altid ud fra hvad der er godt for mennesker. Det bliver interessant at se om antallet af førtids pensionister kommer til at stige igen over de næste år og arbejdet på at rehabilitere i forholdt til arbejdsmarkedet går i stå!

Jeg tror at det drejer sig om ikke at blive modløs, at man fortsat arbejder for at informere virksomheder og arbejder for mere viden på området uanset konjunkturer. At der bliver hold fast i værdierne og menneskers behov for ligeværd og empowerment, at det ikke afhænger af skiftende økonomiske omstændigheder, men at muligheden for inklusion på arbejdsmarkedet er en grundlæggende rettighed for mennesker.