En psykiatrisk diagnose bygger på det man kan observerer udefra og patientens egne beskrivelser af symptomer. Patientens symptomer kategoriseret efter et diagnose system hvor den enkelte, bliver anbragt under den diagnose beskrivelse der passer bedst. Det kan så give nogen retningslinier for behandlingen.

Det bør være logik at denne diagnose ikke er en fyldestgørende beskrivelse af et menneske, det er godt nok for psykiateren som værktøj, men for patienten kan det forholde sig anderledes og kan blive invaliderende for patienten, især hvis man ikke snakker i gennem hvad en er diagnose -og hvad er den ikke er!

Den psykiatriske diagnose rammer så dybt i et menneskes selvforståelse, at jeg er ved at mene, at den er et psykisk overgreb, oven i de problemer og traumer patienten i forvejen har, jo mere modstandskraft man har jo lettere er det at se objektivt på sin diagnose og tage den for hvad den er, det er få har den sikkerhed og modstandskraft når de møder psykiatrien (af gode grunde).

Mennesker med psykiske problemer er ofte meget optaget af, hvordan omgivelserne opfatter dem, sårbare overfor bemærkninger, kritik. Det kan være svært at holde fast i selv opfattelsen, især den positive, netop derfor er diagnosen vanskelig at bearbejde og se på objektivt. Selvfølgelig er der mange der også finder lettelse i at få at vide hvad der er i vejen, at få sat ord på, det er også væsentligt i forhold til erkendelse og for at komme videre derfra.

Jeg mener at en diagnose burde følges af en ressource udredning, ofte selv når en patient er meget dårlig er der altid nogen ressourcer tilstede, det gør selvfølgelig at sådanne beskrivelser skulle ændres over tid, men da symptomer og ressourser forandres gennem tid, er det vel rimeligt. Det at der var en tilhørende beskrivelse af et mere helt menneske, kan hjælpe patienten, til at blive mindre stigmatiseret og mere fokuseret på hvad der er at bygge på for at få det bedre.

En psykiatrisk diagnose er noget andet end en diagnose, i forbindelse med en konkret fysisk diagnose. Den føles som en dom over selvet. Samfundets dom. – Og hvordan skal man komme videre derfra?

Den er mere end et værktøj for psykiatere, måske fordi vi og samfundet lægger for meget vægt på den og tillægger den for meget betydning. På mange måder er vi meget lidt autoritære og kritiske i dag, pudssigt nok gælder det ikke synet på psykisk sygdom og psykiatrien, hvilket er noget af et paradoks, er det fordi samfundet er så angst for de psykisk syge at de siger:”Det er nok nødvendigt at behandle de psykisk syge på den måde, det ved psykiatrien bedst, bare vi slipper for at komme tæt på”.

Skam og stigma stækker dem med diagnosen, man kan blive meget vred og kæmpe med psykiatrien om sin diagnose i den tro at den har en reel betydning, eller man resignere –sådan er det bare! Man kan også hygge sig i diagnose fællesskaber, med andre med samme diagnose, det kan være en hjælp for nogen, men også med til at være fastlåsende og identitetsskabende på sigt. Så længe psykisk syge selv ser andre med en anden diagnose som anderledes, (det har jeg ofte oplevet), er vi langt fra målet, med at komme væk fra diagnose tænkning.

Vi må lære at slippe diagnose synet, at der er andre måder at opfatte psykisk sygdom og ikke mindst ens egen selvopfattelse som ”Diagnose bærer” – når diagnosen er smidt ud af rygsækken er det lettere at færdes i verden!

Et link der fortæller lidt om baggrunden for den psykiatriske diagnose: http://www.psyknet.dk/Forside/Psykiske_lidelser/modernisering/Hvad_er_en_diagnose/hvad_er_en_psykiatrisk_diagnose.htm