De fleste kender nok det at man har fået et tanke gods med fra sin familie, værdisættet, løsnings modeller og livssyn.

Nogen gør oprør i teenager alderen, for senere at mere eller mindre optage værdierne og tankerne, andre overtager dem næsten ubeskåret og videreføre familiens livssyn.

Vi kan gøre det mere eller mindre ureflekteret og ubevidst, hvis familiens nedarvede ”livsvisdom” er funktions dygtigt i samfundet, og for en selv, kan det fungere fint, er der problemer i det, i forhold til en personligt, eller i den måde samfundet, har nået at ændre sig kan det blive mere vanskeligt.

Man kan opleve at de nedarvede tanker, binder en gang på gang, at man har tanker om, at sådan skal det være, for at være korrekt og at jeg skal opfylde disse mål for tilværelsen ellers duer jeg ikke.

Man kunne ønske at flere forældre sagde: ”Du må finde DIN vej, jeg er nået her til, lær så meget du kan og find nye veje – min kærlighed og anerkendelse af dig som menneske afhænger ikke af om du følger mine livs vurderinger”

Der er mennesker der kæmper hele livet med de nedarvede tanker, uden for alvor at sætte sig fri og finde sine egne behov, mål og værdier, fordi det kan føles som om man lukke kaos ind og måske mister sin families kærlighed. Bruddet med familiens forretillinger behøver/bør ikke at ende i en total afstandstagen, i en evig opslidende kamp af modsat rettede ider for som regel er der også tanker/værdier der er værd at tage med sig.

Jeg har selv været i den situation at være låst af min familie tankesæt i mange år, det var først da jeg forstod at jeg måtte finde mine egne livs strategier, for at overleve, at jeg fik råderum til vækst og et eget liv.

Det var også først da jeg lærte at sige fra og holde på mine måder at gøre tingene på, at jeg oplevede respekt og personlig anerkendelse som et kompetent menneske i forhold til familien . Jeg synes at min families grundværdier er værdifulde, men deres livsstrategier har jeg forkastet og fundet mine egne.