Blog Image

Recovery og empowerment

Tanker og meninger om at få psykisk modstandskraft

Hvad skal der til for at komme sig efter en psykisk lidelse og hvordan får man magten i eget liv!

Når de nedarvede tanker og værdier trænger til et eftersyn

Selvudvikling Posted on Sat, January 31, 2009 11:46:29

De fleste kender nok det at man har fået et tanke gods med fra sin familie, værdisættet, løsnings modeller og livssyn.

Nogen gør oprør i teenager alderen, for senere at mere eller mindre optage værdierne og tankerne, andre overtager dem næsten ubeskåret og videreføre familiens livssyn.

Vi kan gøre det mere eller mindre ureflekteret og ubevidst, hvis familiens nedarvede ”livsvisdom” er funktions dygtigt i samfundet, og for en selv, kan det fungere fint, er der problemer i det, i forhold til en personligt, eller i den måde samfundet, har nået at ændre sig kan det blive mere vanskeligt.

Man kan opleve at de nedarvede tanker, binder en gang på gang, at man har tanker om, at sådan skal det være, for at være korrekt og at jeg skal opfylde disse mål for tilværelsen ellers duer jeg ikke.

Man kunne ønske at flere forældre sagde: ”Du må finde DIN vej, jeg er nået her til, lær så meget du kan og find nye veje – min kærlighed og anerkendelse af dig som menneske afhænger ikke af om du følger mine livs vurderinger”

Der er mennesker der kæmper hele livet med de nedarvede tanker, uden for alvor at sætte sig fri og finde sine egne behov, mål og værdier, fordi det kan føles som om man lukke kaos ind og måske mister sin families kærlighed. Bruddet med familiens forretillinger behøver/bør ikke at ende i en total afstandstagen, i en evig opslidende kamp af modsat rettede ider for som regel er der også tanker/værdier der er værd at tage med sig.

Jeg har selv været i den situation at være låst af min familie tankesæt i mange år, det var først da jeg forstod at jeg måtte finde mine egne livs strategier, for at overleve, at jeg fik råderum til vækst og et eget liv.

Det var også først da jeg lærte at sige fra og holde på mine måder at gøre tingene på, at jeg oplevede respekt og personlig anerkendelse som et kompetent menneske i forhold til familien . Jeg synes at min families grundværdier er værdifulde, men deres livsstrategier har jeg forkastet og fundet mine egne.At blive personligt ramt af et eksistentielt spørgsmål

Psykisk sygdom Posted on Sat, January 31, 2009 10:31:47

Jeg har ofte tænkt at mennesker med en psykisk sygdom alle er bærer på et eller flere eksistentielle spørgsmål, et spørgsmål der personligt har ramt på en måde, at det er svært at slippe og samtidigt vanskeligt at finde svaret. I nogen tilfælde er spørgsmålet hverken formuleret eller reflekteret, en hemmelighed for en selv, alligevel er det der konstant. Et spørgsmål der rammer så dybt at det gør ondt.

Når mennesker akut og pludselig oplever at blive psykisk syge, i forhold til traumatiske oplevelser, er det jo ikke bare den aktuelle oplevelse, men de spørgsmål den stillet til ens egne forestillinger om det man har lært og det samfund man lever i, lige pludselig passer tingene måske ikke så godt som tidligere og man er rystet i sin grundvold. Ofte siger folk når der sker noget traumatisk ”jeg troede aldrig det ville hænde for mig” Det er lidt af en floskel, den menneskelige forestilling om usårlighed, der på en måde beskytter os, men alligevel er en stor illusion – i verdagen giver det fedt på nerverne, men i det øjeblik tingene rammer, kan forestillingen slå benene helt væk under en. Det trodser ens verdensbillede og ens selvbillede – og så er man ramt alvorligt. Der er det vigtigt at finde fodfæste gennem refleksion og samtale, at finde ud af at andre har stået i samme situation.

For andre kan det være familie/samfunds normer/forestillinger der gør at man stiller spørgsmål. Nogen gange kan det spørgsmål personligt virke meget farligt og tabubelagt, selv om det i grunden kan være et meget alment eksistentielle spørgsmål, det er mere det at det dybt forankret i personen der gør det så stort og farligt.

Det sker også at man kan nå erkendelser, men af en art der er svært at formidle til omgivelserne, det at vide noget omgivelserne ikke kan tage ind, der ligger en stærk følelse af at være udenfor, på den måde kan der fremkomme et nyt eksistentielt spørgsmål.

Vi vil gennem livet opleve at der kommer nye spørgsmål og at nogen af de gamle spørgsmål finder svar, refleksion og afklaring.

Filosoffer stiller spørgsmål og forsøger at finde svar, hvem er jeg, hvem er vi, hvad er vilkårene. For nogen er det ikke bare en intellektuel øvelse, men en indre kamp og en længsel efter svar. Svaret er gemt i refleksionen og iagttagelsen og ikke mindst i dialogen med andre.